Stránky letních žesťových kurzů ve Vimperku
   Prezentaci vytvořil: S@lat Stránky jsou optimalizovány pro rozlišení 1024 x 768, vaše současné rozlišení je    
 
 Počet návštěvníků:
[CNW:Counter]
 Menu:
 Historie:
 Vimperk 2007, termín 2. – 9.7.2007

TrubkaZdeněk Šedivý AMU Praha
TrombonJiří Sušický AMU Praha
Komorní hraJiří Šedivý Konzervatoř Praha
 
KorepetitořiMirka Trnková korepetitorka Konzervatoře a AMU Praha
Jana Ryšánková korepetitorka JAMU Brno
 

Ročník 2007 se vyznačoval nejen jednou z největších účastí za celou historii, ale též několika novými akcemi. Jednou z nich bylo „zviditelnění“ našich kurzů prostřednictvím poledního fanfárového vytrubování z ochozů zámku a později z věže na horním náměstí. Druhou pak konečně uspořádaným výletem na Javorník a rozhlednu na něm, kde se mohli naši muzikanti seznámit z výšky s částí Šumavy, aby vůbec věděli, do jak krásného kraje jezdí hrát. Počasí nám přálo a tak bylo účelu dosaženo. V průběhu letošního ročníku se podařilo i dost doprovodných akcí jako byly koncerty L.Kozderky a L.Moťky, předváděcí akce Brass studio Praque a Amati Kraslice i semináře vedené pány lektory. Zajisté byl úžasný i závěrečný koncert všech účastníků, včetně společného vystoupení, které působí skutečně velmi monumentálně. Toto vše se nám podařilo uskutečnit také díky našim úžasným sponzorům a spolupořadatelům. Všem děkujeme a doufáme v jejich stálou přízeň.

koncerty :  (doprovodné akce)

:Závěrečný koncert účastníků kurzů
Účastníci: 

trubka : T.Bogiš, J.Daňha, Z.David, J.Fečko, V.Hofbauer, W.Hofbauer, V.Kalenda, K.Knapp, J.Kopáček, S.Kučerová, T.Mareš, J.Mikoláš, M.Pavluš, J.Pudlák, D.Randáček.

trombon : S.Čajka, J.Čížek, L.David, Š.Grandisch, D.Joneš, B.Kubečková, T.Lajtkep, J.Mašek, V.Matlocha, J.Pavluš, Z.Sedláček, M.Šašek, Z.Tajčovský, D.Tománek, P.Vondruška, I.Zdrálková.

lesní roh, (komorní hra) : B.Černá, E.Hadravová.

tuba, (komorní hra) : H.Zrůstová, J.Goll, W.Hofbauer st., V.Suda, V.Toth.

Děkujeme našim sponzorům a pomocníkům, bez kterých by se toto setkání nemohlo uskutečnit:
A.Kinkalovi, Městu Vimperk, Amati – Denak Kraslice, NPŠumava, pracovnicím Muzea ve Vimperku, panu řediteli ZŠ Vimperk /sídliště/, M.Hadravové a dalším...

 Vimperk 2006, termín 1.7. – 8.7.2006

TrubkaZdeněk Šedivý AMU Praha
TrombonJiří Sušický AMU Praha
Komorní hraJiří Šedivý Konzervatoř Praha
 
KorepetitořiMirka Trnková korepetitorka Konzervatoře a AMU Praha
Jana Ryšánková korepetitorka JAMU Brno
 

V současné době, kdy je stabilizovaný lektorský sbor se pořádalo soustředí na zajištění kvalitního doprovodného programu, získání sponzorských a grantových finančních prostředků, aby nebylo nutno výrazně zdražovat kurzovné. V letošním ročníku přijeli s nabídkou nástrojů a příslušenství zástupci firmy Brass Studio Prague, Amati – Denak Kraslice, zahajovací koncert sponzorsky zajistil pan Kinkal, skladby pro tři trubky a varhany zazněly v podání F.Bílka, A.Kinkala, M.Laštovky a varhanice M.Hejskové.

koncerty :  (doprovodné akce)

F.Bílek, A.Kinkal, M.Laštovka - trubky
M.Hejsková - varhany

: Zahajovací koncert

: Závěrečný koncert účastníků kurzů
Účastníci: 

trubka : S.Bartošek, T.Bogiš, J.Bursík, J.Daňha, Z.David, B.Jakubův, V.Kalenda, M.Kohoutek, T.Kolafa, J.Mikoláš, M.Pavluš, M.Polánek, J.Polánek, J.Pudlák, D.Randáček, P.Sedláček, J.Svejkovský.

trombon : trombon : T.Bartošek, L.David, M.Černý, Š.Grandisch, Š.Hebík, J.Jelínek, D.Joneš, J.Mašek, J.Pavluš, Z.Sedláček, Z.Tajčovský, P.Vondruška.

lesní roh, (komorní hra) : B.Černá, E.Hadravová.

tuba, (komorní hra) : J.Goll, V.Suda, V.Toth.

Pasivní účast : J.Kabeláč, M.Pavluš

Děkujeme našim sponzorům a pomocníkům, bez kterých by se toto setkání nemohlo uskutečnit:
A.Kinkalovi, Městu Vimperk, Amati – Denak Kraslice, pracovnicím Muzea ve Vimperku, panu řediteli ZŠ Vimperk /sídliště/, panu řediteli ZUŠ Vimperk a dalším

 Vimperk 2005, termín 2. – 9.7.2005

TrubkaZdeněk Šedivý Konzervaroř Praha
TrombonJiří Sušický AMU Praha
Komorní hraJiří Šedivý Konzervatoř Praha
 
KorepetitořiMirka Trnková korepetitorka Konzervatoře a AMU Praha
Jana Ryšánková korepetitorka JAMU Brno
 

Zajištění dvanáctého ročníku letních interpretačních kurzů byl zpočátku pro pořadatele opravdovým oříškem, protože po změně ředitele MěKS Vimperk k 1. květnu 2005 vyšlo najevo, že o dotace, které měly částečně pomoci uhradit náklady této akce nebylo požádáno. A tak jsme s novým ředitelem uspořádali „záchrannou akci“, na jejímž konci stálo rozhodnutí uspořádat kurzy i za toho nebezpečí, že se potřebné prostředky nepodaří z grantových zdrojů získat. Jednou z možností bylo uctění významného výročí regionálního muzikanta. Z toho důvodu se tento ročník konal na památku Josefa Kličky, pedagoga, skladatele a inspektora škol, rodáka z nedalekých Klatov. Jeho život připomínala i výstava ve foyeru kulturního domu, na závěrečném koncertu pak zazněla skladba J.Kličky v úpravě pro orchestr složený ze všech účastníků kurzu. V týdnu od 2. do 9. července proto opět zněly Vimperkem zvuky libé i nelibé, vše však k  jedinému účelu, zlepšit znalosti a schopnosti účastníků. Přijel zástupce AMATI Kraslice – Denak a.s. a přivezl nástroje, firmou vyráběné. Na všechny si mohli zájemci zahrát, případně si domluvit bližší kontakty. Této nabídky využili i místní muzikanti, což nás velice těší. Prezentaci firmy Yamaha se pokusíme zajistit v následujícím ročníku. Plánovaný výlet se nepodařilo zajistit, již však máme příslib NP Šumava pro příští léto a určitě ukážeme účastníkům kurzů krásy kraje, kam přijeli zdokonalit své umění. Zato se sešli všichni účastníci na semináři který zahrnoval nejen zajímavý výklad pana Zdeňka Šedivého ale i ukázky zvukové i videonahrávky zajímavých hráčů i souborů. Tento seminář byl zajímavý nejen pro žáky, ale i pro rodiče a veřejnost, kteří využili možnosti se zúčastnit. Závěrečný koncert pak byl opět shrnutím všech snah, a rozloučením s 12. ročníkem letních kurzů žesťů 2005. Všem třem lektorům i klavíristkám je třeba poděkovat, že se dokázali věnovat všem s maximální péčí a neúnavně pracovat od rána do večera. Zvláštní ocenění pak si zaslouží pan Jiří Šedivý za nevšední počin, kdy za krátkou dobu jednoho týdne dokázal společně se svou žákyní Miroslavou Trnkovou, že účast na soutěži PJ není až tak nedostupná meta :-)

koncerty :  (doprovodné akce)

Pražský Žesťový Soubor

: Zahajovací koncert Festivalu Josefa Kličky

Dalibor Pavlovic – trubka
Přemysl Kšica – varhany

: Koncert v rámci festivalu J.Kličky
 

: Závěrečný koncert účastníků kurzů
Účastníci: 

trubka : M.Pavluš, L.Novotný, T.Kolafa, T.Kyselka, S.Bartošek, D.Jensen, Z.David, J.Roštík, V.Kalenda, J.Kovář, J.Daňha.

trombon : L.David, J.Pavluš, T.Trnka, M.Bergmann, Š.Hebík, J.Ries, J.Jelínek, T.Bartošek, J.Mašek, F.Masařík.

lesní roh, (komorní hra) : B.Černá, Š.Jasenovec.

Trubka, (komorní hra) : T.Doležal.

tuba, (komorní hra) : V.Suda, V.Toth.

Děkujeme našim sponzorům a pomocníkům, bez kterých by se toto setkání nemohlo uskutečnit:
A.Kinkalovi, Městu Vimperk, Amati – Denak Kraslice, NPŠumava, pracovnicím Muzea ve Vimperku, panu řediteli ZŠ Vimperk /sídliště/, M.Hadravové a dalším...

 Vimperk 2004, termín 2. – 9.7.2004

TrubkaZdeněk Šedivý Konzervaroř Praha
TrombonJiří Sušický AMU Praha
Komorní hraJiří Šedivý Konzervatoř Praha
 
KorepetitořiMirka Trnková korepetitorka Konzervatoře a AMU Praha
Jana Ryšánková korepetitorka JAMU Brno
 

Tento ročník znamená pro pořadatele ustálení lektorského týmu, trubku a komorní hru přijeli vyučovat muzikanti zvučných jmen, členové ČF Praha – bratři Šediví a přislíbili účast i v dalších ročnících. Všichni účastníci byli vytíženi podle své chuti, což se projevilo i na závěrečném koncertu. Potěšující byla účast kvinteta ZUŠ Vimperk, které pracovalo společně. Ostatní komorní seskupení vznikala přímo při práci, ale na sehranosti to určitě znát nebylo. Opět přijelo několik mladších muzikantů a to je výborné, protože zde dochází k setkání všech „generací“ pod kvalitním vedením, a to byl hlavní záměr pořadatelů. V průběhu týdne dolehlo literární vnuknutí na naši paní klavíristku, takže sepsala epos pod názvem „Vimperské rýmovačky na XI. Žesťové kurzy“. Vzhledem k ochraně autorských práv je možno toto literární dílo získat jedině při osobní účasti na kurzech.

koncerty :  (doprovodné akce)

V. Gregorovič

: recitál /trubka/,

R. Kozánek

: recitál /trombon/,

Bratři Šediví

: koncert barokní hudby.
Účastníci: 

trubka : S.Bartošek, R.Černý, Z.David, T.Doležal, J.Kocůrek, T.Kyselka, J.Kovář, L.Novotný, J.Pudlák, J.Vaňková, T.Zeman.

trombon : T.Bartošek, M.Bergmann, M.Černý, Š.Hebík, V.Kalivoda, T.Landsmann, J.Nosek, J.Ries, T.Trnka, V.Zapletal, J.Zívalík.

lesní roh, (komorní hra) : B.Černá, Š.Jasenovec.

Baryton, (komorní hra) : T.Tobisch.

tuba, (komorní hra) : P.Lerch, V.Toth.

 Vimperk 2003, termín 28.6. – 6.7.2003

TrubkaProf. Václav Junek AMU Praha
TrombonJiří Sušický AMU Praha
Komorní hraJosef Trnka Hudební gymnázium Praha
 
KorepetitořiMirka Trnková korepetitorka Konzervatoře a AMU Praha
Jana Ryšánková korepetitorka JAMU Brno
 

I 10. ročník poznamenaly změny lektorů, ze zdravotních důvodů se nemohl zúčastnit prof.Jaroněk, našel však za sebe náhradu z nejlepších, Profesor Junek i ve svém věku svěží, plný aktivity a za celý týden svými žáky neudolán vyučoval malé i velké s plným nasazením. Jiří Sušický měl již jasný plán, jak zvládnout příliv žáků a také se mu to dařilo bez újmy na zdraví (jeho znělý hlas nedoznal v průběhu týdne žádných změn). Komorní hře se věnoval prof. Josef Trnka, který učí tento obor na uvedeném gymnáziu, profesí je trombonista. Vzhledem k výročí a získanému grantu jsme mohli zařadit tři koncerty špičkových muzikantů: Jiří Kadlec – trombonový recitál, J.Rouček a K.Mňuk – koncert pro klariny spojený se zajímavým výkladem k nástrojům i skladbám a bratři Z. a J. Šediví – barokní hudba. Všechny koncerty včetně již tradičního závěrečného se konaly v zámecké kapli díky obětavosti pracovníků NP Šumava, kteří převezli pianino zapůjčené ZUŠ Vimperk. Atmosféra v této krásné prostoře napomohla slavnostnosti akcí. Na závěrečném koncertu jsme přivítali i paní starostku hostitelského města.

Účastníci: 

trubka : S.Bartošek, R.Černý, J.Dvořák, A.Hajíček, J.Kocůrek, J.Kovář, Z.Král, J.Kůrka, T.Kyselka, O.Švingal, P.Táborský, M.Váchalová, J.Vaňková, K.Veverka.

trombon : T.Bartošek, D.Baxa, M.Bergmann, T.Bialko, M.Černý, J.Čížek, P.Debef, J.Divoký, J.Gröger, M.Chmelař, J.Jelínek, J.Jůza, V.Kalivoda, F.Masařík, J.Nosek, J.Triebenekl, T.Trnka, P.Žáková.

lesní roh, (komorní hra) : P.Blatoňová, V.Dekoj.

tuba, (komorní hra) : P.Lerch, K.Škopek, V.Toth.

 Vimperk 2002, termín 29.6. – 7.7.2002

TrubkaJiří Houdek Konzervatoř Pardubice
TrombonJiří Sušický AMU Praha
 
KorepetitořiJana Nácovská korepetitorka Konzervatoře a AMU Praha
Jana Ryšánková korepetitorka JAMU Brno
 

A opět změny, tentokrát pro nepřekonatelné rodinné a zdravotní problémy nepotvrdili účast všichni naši lektoři, proto jsme se obrátili na pedagogy sice výborné, ale v oboru trubky snad méně známé. Tato okolnost měla zřejmě vliv na počet účastníků, mohli však litovat ti, kdo do Vimperka nepřijeli. Kvalita výuky nebyla snížena, v obou „třídách“ se vytvořila velmi přátelská pracovní atmosféra, pan Jiří Houdek vzal na sebe i nastudování společných skladeb. On se také se svými syny Jiřím a Karlem ujal provedení zahajovacího koncertu společně s trombonovým triem AMU Praha. Na úterý 2.července připadl Trombonový recitál dvou bývalých žáků profesora Jiřího Sušického – bass trombonisty Petra Čiháka a již mnoha mezinárodními i domácími cenami ověnčeného 1. trombonisty ČF Praha Roberta Kozánka v kapli zámku. Závěrečný koncert se konal opět v sále MěKS a byl krásným zakončením devátého ročníku letních interpretačních kurzů.

Účastníci: 

trubka : A.Hajíček, P.Herzog, J.Horák, T.Hrbáček, M.Kubeš, P.Málek, M.Maroul, P.Táborský

trombon : M.Beneš, M.Černý, M.Hrubý, T.Chad, P.Janda. J.Jelínek, J.Jůza, O.Kubička, M.Mareš, J,Nosek, P.Novák, Z.Pavlovský, O.Pivoda, J.Šašek, V.Ton

 Vimperk 2001, termín 30.6. – 7.7.2001

TrubkaJiří Jaroněk Konzervatoř Praha
TrombonDoc. Jaroslav Kummer JAMU Brno
Lesní rohBedřich Tylšar Konzervatoř Praha
Komorní hraAntonín Vaigl Konzervatoř Praha
 
KorepetitořiJana Nácovská korepetitorka Konzervatoře a AMU Praha
Mirka Trnková korepetitorka Konzervatoře Praha
Zdeněk Mucha korepetitor Konzervatoře Kroměříž
 

Nové tisíciletí přineslo našim kurzům téměř ukončení činnosti a to „zásluhou“ vedení Domova mládeže ve Strakonicích, pro které jsme přestali být zajímavým zákazníkem. Koncem března byli pořadatelé postaveni před otázku, zda se pokusit najít jiné působiště nebo celou akci odříci. Osmý ročník jakéhokoliv setkání se jen tak neodvolává! Naštěstí nás pochopili a vyšli nám vstříc v Domově mládeže OA a Gymnázia, stejně jako ZUŠ a MěKS ve Vimperku, za což jim patří upřímné poděkování. Podporu jsme nalezli též u Města Vimperka, kde nás vlídně přijali a naše činnost se mohla opět plně rozvíjet. Tento ročník byl výjimečný nejen novým prostředím ve městě, kde pracuje velmi aktivní a úspěšná dechová hudba ZUŠ, ale také přítomností známého hornového pedagoga a hráče na lesní roh, pana Bedřicha Tylšara. Mladých muzikantů se sjelo tolik, že nebylo jednoduché vše organizačně zvládnout. Zato však akce stíhala akci a bylo potěšující, co vše se podařilo v tomto jediném týdnu. Zahajovací koncert v podání O.Vrabce – lesní roh, J.Houdka – trubka a M.Švadlenky v sále MěKS Vimperk. Koncert duchovní hudby 4.7. v kostele Navštívení Panny Marie, účinkovali Jaroslav Halíř – trubka, Markéta Bechyňová – soprán, Miroslav Pšenička – varhany. Že v Jaroslavu Halířovi roste nejen velký muzikant, ale i výborný člověk jsme se mohli přesvědčit na improvizovaném semináři pro účastníky kurzů, kde po dlouhé jízdě jistě unavený a bez možnosti předběžné přípravy, přednesl Concertino pro trubku a klavír André Joliveta. Na závěrečných koncertech účastníků (sólová vystoupení 6.července v sále MěKS a 7. července v kapli vimperského zámku) opět zaznělo mnoho dobré hudby. Kaple zámku byla také svědkem nadšeného holdu žáků Konzervatoře Praha svému dlouholetému profesoru komorní hry panu Antonínu Vaiglovi. I pořadatelé se k přání dobrého zdraví a dlouhého života rádi připojili.

Účastníci: 

trubka : J.Daňha, M.Fiurášek, V.Gregorovič, J.Horák, K.Houdek, T.Hrbáček, J.Hrdlička, V.Hynek, M.Chmelař, P.Kavlík, J.Kocůrek, L.Kovařík, M.Kubeš, J.Linda, P.Málek, J.Nosek, M.Novotný, D.Pavlovic, Š.Přibyl, M.Pšenička, J.Řeřicha, R.Šeda, P.Táborský, M.Vališ, P.Vancl, M.Wichterle

trombon : M.Beneš, M.Henek,M.Chmelař, P.Janda, J.Jůza, J.Knopp, O.Kubička, J.Mach, J.Nosek, P.Novotný, O.Pivoda, P.Semek, J.Šváb, M.Švadlenka, T.Trnka

lesní roh : M.Aubus, M.Balcar, P.Blatoňová, H.Bulíčková, E.Hadravová, V.Huřík, P.Chomoucký, T.Kolář, M.Koska, V.Luková, P.Němec, T.Ratajová, J.Řeřichová

tuba, (komorní hra) : K.Hynková, K.Škopek

 Strakonice 2000, termín 1. – 8. července 2000

TrubkaJiří Jaroněk Konzervatoř Praha
TrombonDoc. Jaroslav Kummer JAMU Brno
Komorní hraAntonín Vaigl Konzervatoř Praha
 
KorepetitořiMirka Trnková korepetitorka Konzervatoře Praha
Jana Ryšánková korepetitorka JAMU Brno
 

Zahajovací koncert tentokrát patřil absolventu trombonové třídy doc. Kummera, Daliboru Procházkovi a jeho přátelům P.Hamplovi, M.Něničkovi a P.Novotnému. Na mimořádném koncertu 7.7. vystoupil čerstvý laureát Corcentina Praga, Jiří Houdek, zazněla zde i skladba pana Antonína Vaigla Trio per tre v podání V.Vávry, V.Gregoroviče a M.Švadlenky. Opět se konaly dva závěrečné koncerty v kapitulní síni hradu a nikdo z přítomných netušil, že nás toto krásné prostředí hostí naposledy. Proto byla nálada celého týdne stráveného s hudbou, i závěrečné koncerty, stejně radostná a plná nasazení, jako v letech minulých.

Účastníci: 

trubka : M.Doubek, V.Gregorovič, K.Houdek, T.Hrbáček, L.Kovařík, M.Kubeš, L.Lidmila, R.Lukš, P.Málek, M.Maroul, J.Nosek, M.Novotný, D.Pavlovic, V.Polák, Š.Přibyl, J.Řeřicha, M.Vališ, V.Vávra, M.Wichterle prof. L.Kočár Konzervatoř Č.Budějovice

trombon : M.Beneš, L.Čermák, L.Moravec, R.Müller, P.Novák, P.Novotný, S.Ruman, P.Semek, J.Šašek, J.Šváb, M.Švadlenka, V.Ton, J.Triebenekl, T.Trnka

lesní roh, (komorní hra) : E.Hadravová, J.Řeřichová, P.Šoura

tuba, (komorní hra) : K.Škopek

 Strakonice ´99, termín 1. – 8. července 1999

TrubkaJiří Jaroněk Konzervatoř Praha
TrombonDoc. Jaroslav Kummer JAMU Brno
Komorní hraAntonín Vaigl Konzervatoř Praha
 
KorepetitořiJana Nácovská korepetitorka Konzervatoře a AMU Praha
Jana Ryšánková korepetitorka JAMU Brno
 

Zahajovací koncert provedl absolvent třídy profesora Jaroňka, Jiří Houdek. V průběhu kurzů se konal další koncert, v té době již sólotrumpetisty ČF Praha Jaroslava Halíře, též bývalého žáka prof.Jaroňka. Oba koncerty byly novou motivací do další práce všem mladým posluchačům. Vzhledem k počtu a kvalitě účinkujících byly uskutečněny dva závěrečné koncerty - 7.7. sólových vystoupení a 8.7. komorních seskupení účastníků kurzů. Tento ročník měl ještě jednu zvláštnost, profesoru Kummerovi přijel dosud nejmladší účastník kurzů, teprve osmiletý Šimon Žilka a tak úvodní „číslo“ závěrečného koncertu v podání Š.Žilka – J.Šváb mělo náležitý ohlas. Tento koncert měl ještě jednu zvláštnost, zazněla zde světová premiéra skladby J.Koláře – Fantazie pro tři trubky a klavír v podání J.Halíře, J.Houdka, V.Gregoroviče a J.Ryšánkové.

Účastníci: 

trubka : D.Bury, J.Čížek, M.Doubek, J.Ferles, V.Gregorovič, J.Houdek, K.Houdek, M.Kubeš, M.Kučera, L.Lidmila, J.Linda, R.Lukš, M.Novotný, M.Pavliš, D.Pavlovic, J.Řeřicha, V.Vávra

trombon : V.Kořínek, R.Müller, P.Novák, P.Synek, J.Šašek, J.Šváb, M.Švadlenka, J.Triebenekl, V.Vávra, Š.Žilka

tuba, (komorní hra) : R.Škarda

 Strakonice ´98, termín 1. – 6. července 1998

TrubkaJiří Jaroněk Konzervatoř Praha
TrombonDoc. Jaroslav Kummer JAMU Brno
Komorní hraAntonín Vaigl Konzervatoř Praha
 
KorepetitořiJana Nácovská korepetitorka Konzervatoře a AMU Praha
Dita Hradecká studentka hry na klavír Konzervatoře v Plzni
Jan Kučera student hry na klavír a skladby Konzervatoře Praha
 

Strakonické setkání přivítalo nového pedagoga, pana Jaroslava Kummera, který se ujal trombonistů. Zájem o kurzy ze strany studentů začíná být tak veliký, že je na pováženou, jak tento nápor zvládnou naši vyučující. Naštěstí i na konci školního roku měli ještě dosti sil, a tak opět naplno probíhala hra sólová i komorních seskupení. Někteří účastníci vytvořili komorní tělesa přímo zde, jiní spolu již hrají delší dobu. Všichni však vědí, proč obětují část svých prázdnin a místo k moři zamířili do Strakonic. Na zahajovacím koncertu představil svůj soutěžní program pro Ženevu Robert Kozánek, student AMU Praha (v soutěži získal III. místo, gratulujeme!) .

Účastníci: 

trubka : J.Bachtík, D.Bury, P.Cibulka, K.Houdek, O.Kněžek, M.Kučera, R.Lukš, M.Maroul, M.Padevět, M.Pavliš, P.Pospíšil, J.Řeřicha, M.Tichý, V.Vávra, J.Weinhold, p.prof.I.Somoš hudební gymnázium Praha, p.uč. R.Mlázovský ZUŠ Tábor

trombon : M.Beneš, L.Bezkočka, L.Čermák, L.Kužela, T.Malina, R.Müller, P.Novotný, J.Pátek, P.Peremský, P.Synek, J.Šváb, J.Triebenekl

tuba, (komorní hra) : Pavel Hejzlar

 Strakonice ´97, termín 29.6. – 5.7.1997

TrubkaJiří Jaroněk Konzervatoř Praha
TrombonJiří Novotný AMU Praha
Komorní hraAntonín Vaigl Konzervatoř Praha
 
KorepetitořiJana Nácovská korepetitorka Konzervatoře a AMU Praha
Dita Hradecká studentka hry na klavír Konzervatoře v Plzni
Jan Kučera student hry na klavír a skladby Konzervatoře Praha
 

Na čtvrtém ročníku jsme přivítali nestora české trumpetové hry, vynikajícího aranžéra a báječného člověka, pana Antonína Vaigla, jehož úpravy známých skladeb byly vrcholem závěrečného koncertu letošních kurzů. Další neméně významnou novinkou byl zahajovací koncert, který provedli Jaroslav Halíř a Robert Kozánek, účastníci a finalisté soutěže festivalu Pražské jaro. Také program tohoto koncertu odpovídal úrovni obou protagonistů. Atmosféra kurzů byla pracovní, pro potřeby komorních seskupení přijeli hornisté J.Řeřichová a O.Vrabec a tubistka T.Smolíková. Také program závěrečného koncertu byl díky nim rozmanitější, a zahrál si na něm opravdu každý.

Účastníci: 

trubka : J.Bachtík, P.Cibulka, J.Houdek, V.Jírovec, R.Koníček, R.Lukš, P.Maštát, M.Padevět, J.Řehoř, J.Řeřicha, M.Tichý, V.Vávra.

trombon : V.Bízek, J.Hanzal, R.Kozánek, M.Něnička, P.Novotný, D.Procházka, P.Sailer, P.Vondrák.

 Strakonice ´96, termín 8. – 14. 7.1996

TrubkaJiří Jaroněk Konzervatoř Praha
TrombonProf. Miloslav Hejda AMU Praha
 
KorepetitořiDita Hradecká studentka hry na klavír Konzervatoře v Plzni
Jan Kučera student hry na klavír a skladby Konzervatoře Praha
 

Třetí ročník znamenal úplnou výměnu lektorů z pracovních a rodinných důvodů. Tento ročník byl významný i tím, že se nám podařilo navázat výbornou spolupráci se ZUŠ ve Strakonicích, za což patří v první řadě dík její nové paní ředitelce, Dr.Lískovcové. Tím se kvalita prostor pro výuku stala vskutku ideální. Méně ideální byl počet účastníků (17 trumpetistů a 11 trombonistů), který kladl na naše lektory opravdu vysoké nároky. Oběma za to, že vydrželi bylo odměnou nadšení jejich žáků. Panu profesoru Hejdovi vzhledem k jeho věku a nemoci, která mu již velmi ubírala síly, pařil obdiv všech. Také v tomto ročníku jsme měli možnost přivítat nadějné mladé muzikanty, z nichž Jaroslav Halíř měl před sebou vynikající budoucnost. Potěšující byla účast malých muzikantů a učitelů některých ZUŠ. Náš dvorní korepetitor složil pro strakonická setkání skladbu, kterou za jeho vedení účastníci zahájili závěrečný koncert.

Účastníci: 

trubka : J.Bachtík, J.Boček, P.Cibulka, J.Daňha, J.Halíř, P.Hojač, J.Houdek, K.Kolesa, R.Koníček, R.Lukš, R.Němec, F.Novák, L.Pfimpfl, J.Řeřicha, M.Tvrdík, M.Vajo, K.Vencour, p.uč. V.Uhlík.

trombon :V.Bízek, V.Čebiš, J.Hanzal, J.Chlumecký, S.Kamínek, J.Kmoch, R.Kozánek, P.Novotný, D.Procházka, P.Sailer, P.Vondrák, p.uč. J.Beran.

 Strakonice ´95, termín 7. – 15. července 1995

TrubkaMiroslav Kejmar první trumpetista ČF Praha
TrombonJiří Novotný první trombonista FOK Praha
Komorní hraLadislav Odcházel trombonista ND Praha
 
KorepetitorJan Kučera student hry na klavír a skladby Konzervatoře Praha
 

Pro tento ročník již došlo k rozšíření prostor pro výuku, ubytování bylo zajištěno v Domově mládeže SPŠS na Plánkově ulici a zde v klubovně probíhala též výuka hry na trombon. Přibyl i další obor, komorní hra, kterou přijel vyučovat vynikající muzikant a aranžér, pan Ladislav Odcházel. Bohužel úmrtí dirigenta ND Z.Košlera tuto část velmi zkrátilo. Loňská účastnice T.Zoubková přivezla své dva spolužáky z Konzervatoře Kroměříž, toto trio bylo velkou inspirací pro další účastníky. Robert Kozánek již tehdy dával tušit velkou budoucnost. Poprvé byl uskutečněn závěrečný koncert v kapitulní síni strakonického hradu. Nádhernou atmosféru kurzů též umocnilo noční session, kde se utužila přátelství a k slyšení bylo vše, co paní hudba nabízí.

Účastníci: 

trubka : P.Bízek, J.Boček, K.Brož, P.Cibulka, J.Daňha, S.Hranáč, K.Kolesa, D.Matoušek, V.Mucha, K.Palowski, J.Rašek, F.Řáha, R.Šeda, R.Šmíd.

trombon : V.Bízek, V.Čebiš, R.Kozánek, J.Krajhanzl, J.Melichar, P.Novotný, D.Procházka, T.Zoubková.

komorní hra : K.Hrubešová, R.Kostka, V.Masař, J.Musil, P.Pospíchal, L.Rataj.

 Strakonice ´94, termín 4. – 10. července 1994

TrubkaMiroslav Kejmar první trumpetista ČF Praha
TrombonJiří Novotný první trombonista FOK Praha
 
KorepetitorJan Kučera student hry na klavír a skladby Konzervatoře Praha
 

První ročník setkání mladých trumpetistů a trombonistů byl poznamenán tropickými teplotami, které přivítaly první průkopníky nově se rodící akce. Začátkem července se ve strakonickém kulturním domě „U Mravenčí skály“ sešlo 14 trumpetistů a 9 trombonistů. Hned od začátku bylo jasné, že sice útulné, leč přece jen prostorově skromné kulturní zařízení bude pro další ročníky nedostačující. A tak se hrálo, kde se dalo. Na chodbách v zástupu, před budovou i uvnitř. Naštěstí je „kulturáček“ dobře zvukově odizolován a sousední sídliště se nevzbouřilo. Již v tomto ročníku se podařilo to, co bylo úmyslem pořadatelů. Pomoci mladým talentovaným dětem najít možnost dalšího vzdělání. Potěšila i účast tří trumpetistů z Bratislavy. Ubytování bylo zajištěno v dependanci hotelu Bavor, strava v blízké restauraci, kde však nepochopili, že vaří muzikantům a některá jídla dobře okořenili. Spotřeba minerálek tak díky tomu i teplotám vzduchu byla opravdu enormní. Přátelské prostředí, které vytvořili svým přístupem k účastníkům kurzu lektoři způsobilo, že týden utekl jako voda. Vřelé díky oběma!

Účastníci: 

trubka : P.Bílek, K.Brož, J.Daňha, M.Diviš, A.Jelínek, O.Lžičařová, M.Mikušiak, K.Palowski, D.Puš, J.Rašek, J.Suchan, T.Svitek, M.Štěpán, M.Vlado.

trombon : L.Budíček, J.Kabeláč, S.Kamínek, J.Krajhanzl, J.Kraus, J.Kučera, J.Melichar, Z.Peremský, T.Zoubková.

 Spolupořadatelé:

Kurzy Vimperk O.S.
MěKS Vimperk
ZUŠ Vimperk
Město Vimperk

 Sponzoři:

Ministerstvo kultury ČR
Nadace život umělce
Jídelní a lůžkové vozy
Stavotherm s.r.o.
Město Vimperk
Amati Kraslice

 Sponzor koncertu:

Pan Arnold Kinkal
kinkalbrass@volny.cz